britcar.com.pl - owstrzymała się,

owstrzymała się,

Archive Contact

Fríz nyelv A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Ez a közzétett változat, ellenőrizve: 2017. szeptember 30. Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez FrízFrysk / Fräisk / Frasch / Fresk / Freesk / FriiskBeszélikHollandia, NémetországTerület Frízföld, Groningen, illetve Alsó-Szászország, Schleswig-HolsteinBeszélők számakb. félmillió anyanyelvi és százezer második nyelvű főNyelvcsaládIndoeurópai Germán  Nyugati germán   Anglofríz    Fríz nyelvÍrásrendszer LatinHivatalos állapotHivatalos Hollandia, Frízföld tartományábanNyelvkódokISO 639-1fyISO 639-2fryA nyelv elterjedése régen és maA Wikimédia Commons tartalmaz Frysk / Fräisk / Frasch / Fresk / Freesk / Friisk témájú médiaállományokat. Kétnyelvű tábla Hollandiában... ... és Németországban Ófríz szövegemlék 1345-ből A fríz nyelv három egymástól jól elkülöníthető nyelvjárását összesen körülbelül félmillió ember beszéli a hollandiai Frízföld tartományban és Németország Északi-tengeri partvidékén. A fríz az angol nyelv legközelebbi élő rokona (leszámítva annak saját változatát, a scots nyelvet), a kettő alkotja az anglofríz nyelvek csoportját. Csak a nyugati fríz nyelvjárás helyzete mondható viszonylag stabilnak, a keleti és az északi fríz komolyan veszélyeztetett helyzetben van, beszélőik száma csökken a német nyelv dominanciája miatt. A Wikipédia mindhárom nyelvjárásban olvasható. Tartalomjegyzék 1 Története 2 A beszélők száma 3 Felosztása 4 Nyelvi példák 4.1 Szavak három fríz dialektusban 4.2 Összehasonlító példamondatok 5 Források 6 További információk Története[szerkesztés] A korai középkorban a frízek által lakott terület a mai Belgiumban található Bruggétól egészen a Weser folyóig húzódott. Akkoriban a fríz nyelv az Északi-tenger egész déli partvidékén elterjedt volt. Ezt a területet ma Great Frisia vagy Frisia Magna néven is említik, és sok helyen ma is őrzik a fríz örökséget, bár legnagyobb részén a nyelv már eltűnt. Ugyan a fríz nyelv az angol legközelebbi rokona, az utóbbi félezer évben egyre erősödő holland hatásnak van kitéve. Az angol nemkülönben mélyreható változásokon ment át a szétválás óta. Emiatt a modern fríz sok tekintetben több hasonlóságot mutat a hollanddal, mint az angollal. Egymás beszélői számára a mai nyelvek érthetetlenek, részben annak a hatásnak köszönhetően, amit a holland és az alnémet gyakorolt a frízre, részben pedig az angolon mutatkozó rendkívül erős idegen (főleg francia) hatás miatt. Egynyelvű angol beszélők, akik először hallanak fríz szót, egyáltalán nem értik (talán néhány egyszerű mondatot kivéve), sőt gyakran összetévesztik a hollanddal vagy a norvéggal. Az ófríz nyelvnek azonban kifejezetten sok közös vonása volt az óangollal. A hasonlóság magyarázata az, hogy a két nyelv közösen vett részt az anglofríz hangeltolódásban, ami a többi nyugati germán nyelvváltozatot nem, vagy csak alig érintette. Az angolban és a frízben egyaránt megfigyelhető a germán nazálisok kiesése: például fríz ús (minket), angol us – de német uns, holland ons; fríz sêft (lágy), angol soft – de német sanft; vagy fríz goes (lúd), angol goose – de német Gans, holland gans. Egy másik jellemző vonás a germán k átváltása cs-re bizonyos hangtani helyzetekben: például fríz tsiis (sajt), angol cheese – de német Käse, holland kaas; vagy fríz tsjerke (templom), angol church – de német Kirch, holland kerk. Egy rímpár szemlélteti a két nyelv nyilvánvaló hasonlóságát: a fríz Bûter, brea, en griene tsiis is goed Ingelsk en goed Frysk mondatot többé-kevésbé ugyanúgy ejtik, mint angol fordítását: Butter, bread, and green cheese is good English and good Fries. (Magyarul kb.: „Vaj, kenyér és friss sajt jó az angolnak és jó a fríznek.“) Jelentős különbség az ó- és a modern fríz között, hogy az ófrízben (kb. 1150–1550) még voltak nyelvtani esetek. A fríz első hosszabb, összefüggő nyelvemlékei a 12–13. századra datálhatóak, a legtöbb azonban a 14–15. századból maradt fenn. Ezeknek a feljegyzéseknek a túlnyomó többsége jogi írásokra korlátozódik. Bár a legkorábbi határozottan fríznek mondható írásos emlék körülbelül a 9. századból való, van néhány rúnafelirat, ami valószínűleg még régebbi, és lehetséges, hogy frízül íródott (ebben a korban azonban a nyugati germán nyelvek még olyan kevéssé távolodtak el egymástól, hogy egyértelmű azonosításuk csaknem lehetetlen). Ezek a rúnafeliratok azonban többnyire csak néhány szavasak, irodalomnak semmiképpen sem nevezhetők. Az ófrízből a középfrízbe (kb. 1550–1820) való átmenet a nyelv írásbeliségének hirtelen megszűnését jelentette. A 15. századig a fríz széles körben használt, beszélt és írott nyelv volt, de a 16. századtól használata visszaszorult, írásbelisége szinte teljesen megszűnt és beszélt nyelvként is csak a vidéki területeken maradt meg. Ez nagyrészt annak volt köszönhető, hogy 1498-ban Szász Albert herceg elfoglalta a frízek által lakott területeket, a mai Frízföld tartományt, és a hollandot tette meg a kormányzat nyelvének. Ezt a gyakorlatot folytatták Hollandia Habsburg uralkodói, V. Károly császár és II. Fülöp is, és amikor Hollandia 1581-ben független lett, a fríz nyelv nem nyerte vissza régi státusát. A függetlenségi háborúban ugyanis Holland tartományé volt a vezető szerep, és ez maga után vonta a holland nyelv elterjedését jogi, közigazgatási és egyházi területen. Ebben az időben tevékenykedett Gysbert Japiks (1603–1666), a nagy fríz költő, bolswardi tanító és kántor, aki kísérletet tett a nyelv és a helyesírás modernizálására, bár kevés sikerrel. Példáját csak a 19. században követték, amikor fríz írók és költők egész generációi jelentek meg. A modern fríz nyelv korát 1820-tól számítjuk. A beszélők száma[szerkesztés] A legtöbb fríz beszélő Hollandiában él, elsősorban Frízföld tartományban, amit 1997 óta hivatalosan is fríz nevén Fryslân néven neveznek. A fríz standardizált változata is a nyugati dialektusra épül. A tartományban a nyelv hivatalos státuszt élvez, a települések névtáblái – sőt általában az utcanévtáblák, az utcai feliratok is – kétnyelvűek. Az anyanyelvi beszélők száma mintegy 354 ezerre tehető – ez a lakosság 55%-a –, de a tartomány holland anyanyelvű lakosai közül is mind többen (körülbelül 120 ezren) beszélik a nyugati frízt, ami természetesen több nyelvjárásra tagolódik: például saját dialektusa van Hindeloopen városnak vagy Terschelling szigetnek is. A tartomány nagyobb városaiban az úgynevezett Stadsfries (városi fríz) nyelvet beszélik, ami tulajdonképpen egy fríz-holland keveréknyelv, bár az utóbbi időben ez visszaszorulóban van a holland javára. Becslések szerint mintegy 150 ezer fríz beszélő él Hollandia más tartományaiban, elsősorban a szomszédos Groningenben és Flevolandban. Németországban, az Alsó-Szászországi Saterland városban körülbelül kétezren beszélik a keleti frízt. Saterland mocsaras vidéke sokáig védelmet nyújtott ennek a fríz dialektusnak a környező nyelvek, az alnémet és a standard német nyomásával szemben. Schleswig-Holstein tartomány Észak-Frízföld (Kreis Nordfriesland) tartományában körülbelül tízezer északi fríz anyanyelvű ember él. Bár sok fríz él a szárazföldön is, legtöbbjüket Sylt (Söl), Föhr (Feer), Amrum (Öömrang) és Helgoland (Deät Lun) szigeteken találjuk, amelyek mindegyikének ugyancsak megvan a maga sajátos nyelvjárása. A keleti és északi fríz a német állam által hivatalosan elismert kisebbségi nyelvek. Mindemellett meglepően jelentős a fríz diaszpóra is, ugyanis a második világháború után a holland tartományok közül Frízföldön volt a legmagasabb a kivándorlás. Becslések szerint 80-100 ezer fríz él szétszóródva a világon, legtöbben Kanadában, az Amerikai Egyesült Államokban, Ausztráliában és Új-Zélandon. Velük együtt ma a fríz nyelv beszélőinek száma 600 ezerre tehető. Felosztása[szerkesztés] A három nyelvjárás: a nyugati, keleti (saterlandi) és északi fríz meglehetősen különbözőek, általában egymás beszélői számára sem érthetőek. Emiatt számos nyelvész, akárcsak maguk a frízek, önálló nyelveknek tekintik őket. Mindhárom nyelvág tovább tagolódik újabb nyelvjárásokra; némelyek között a különbségek olyan csekélyek, hogy a megértést egyáltalán nem akadályozzák, csak a beszélők száma indokolja, hogy külön nyelvjárásról beszélünk. Máshol akár szomszédos nyelvjárások is érthetetlenek lehetnek egymás számára. A nyelvnek minden nyelvjárásban más elnevezése van, nyugati frízül Frysk, keleti frízül Fräisch, az északi dialektusokban pedig Frasch, Fresk, Freesk és Friisk. A nyugati fríz változata, a Stadsfries (városi fríz) erős holland (lexikai) hatást mutat. A fríz nyelv nyelvjárási felosztása a következő: nyugati fríz, Hollandia Frízföld tartományában beszélik Klaaifrysk Westereendersk Wâldfrysk Noardhoeks (északi) Súdhoeksk (déli) Súdwesthoeksk (délnyugati) Schiermonnikoogs (schiermonnikoogi, az azonos nevű szigeten) Hindeloopers (hindeloopeni, az azonos nevű városban) Aasters (Terschelling sziget keleti…) Westers (…és nyugati részén, innen a nevek) keleti fríz, Németország Alsó-Szászország tartományában beszélik Seeltersk (Saterlandban) Eiderstedti nyelvjárás (Nyugat-Dániában) † és több kihalt dialektus wangeroogei fríz wursteni fríz északi fríz, Németország Schleswig-Holstein tartományában beszélik szárazföldi dialektusok Mooringer (Niebüll város környékén) Goeshiirder (Goesharde környékén) Wiringhiirder (Wiedingharde megyében) Halliger (a Halligen szigeteken) Karrharder (Karrharde megyében) szigeti dialektusok Söl'ring (Sylt szigetén) Fering (Föhr szigetén) Öömrang (Amrum szigetén) Halunder (Helgoland szigetén) Kihalt nyelvjárások strandi fríz eiderstedti fríz Nyelvi példák[szerkesztés] Szavak három fríz dialektusban[szerkesztés] Szavak Nyugati-fríz Keleti fríz Északi-fríz egy ien aan iinj, ån kettő twa twäi, twäin, twoo tou, tuu három trije träi trii, tra négy fjouwer fjauwer fjouer öt fiif fieuw fiiw hat seis säks seeks hét sân soogen soowen nyolc acht oachte oocht kilenc njoggen njugen nüügen tíz tsien tjoon tiin fej holle Kop hood szem each Oge uug orr noas Nose noos fül ear Oor uur Összehasonlító példamondatok[szerkesztés] Keleti-fríz: Die Wänt strookede dät Wucht uum ju Keeuwe un oapede hier ap do Sooken. Északi-fríz: Di dreng aide dåt foomen am dåt kan än mäket har aw da siike. Nyugati-fríz: De jonge streake it famke om it kin en tute har op 'e wangen. Magyarul: „A fiú megsimogatta a lány állát és megcsókolta az arcát.“ Források[szerkesztés] Omniglot.com - Fríz nyelvjárások Tresoar - A holland Frízföld tartomány történelmi és irodalmi központja Ferring Stiftung - Észak-fríz kulturális alapítvány További információk[szerkesztés] Tekintsd meg a Wikipédia nyugati, keleti és északi fríz nyelvjárásban készült változatait! Nyugati fríz–angol szótár Hewett, Waterman Thomas: The Frisian language and literature 'Hover & Hear' West Frisian pronunciations Frisian: Standardisation in Progress of a Language in Decay Nyugati-fríz rádió Hírek északi-frízül Sablon:Germán nyelvekm v szGermán nyelvekÉszaki germán nyelvek óészaki* dán feröeri gotlandi† grönlandi norvég† izlandi norn† norvég svéd Nyugati germán nyelvek ófelnémet* német hutterita jiddis longobárd† luxemburgi pennsylvaniai német sziléziai német ószász* alnémet erdélyi szász ófrank* holland afrikaans óangol* angol scots yola† ófríz* fríz wilamowicei Keleti germán nyelvek† burgund† gepida† gót† herul† vandál† A † jel a leszármazott nélkül kihalt nyelveket, * jel a modern nyelvek őseit, korábbi nyelvállapotait jelöli. Sablon:Indoeurópai nyelvcsaládm v szAz indoeurópai nyelvcsalád A kereszt (†) a beszélő híján kihalt nyelveket jelöli. A csillag (*) mai élő nyelvek korábbi nyelvállapotát, közös ősét, régebbi fázisát.Külön félkövérrel emeltük ki az olyan nyelveket, melyekből több leánynyelv ágazik el, és a hatásuk kiemelkedően jelentős.Indoiráni ág Óind (szanszkrit)* · asszámi · bengáli · orija · kafír · kasmíri · khovári · lahnda · nepáli · pandzsábi · szindhi · gudzsaráti · konkani · maldív · maráthi · szingaléz · bhodzspuri · magahi · maithili · hindi · urdu · pákrít† · páli† · harauti · malvi · marvari · mevati · cigány · oszét · pamíri · pastu · avesztai† · horezmi† · khotáni† · szkíta† · szarmata† · alán† · szogd† · beludzs† · mázandaráni · kurd · óperzsa† · középperzsa* párthus† · pehlevi† · újperzsa (fárszi, tádzsik, dari) Italikus nyelvek latin* · olasz · korzikai · nápolyi · szárd · velencei · rétoromán (romans, ladin, friuli) · francia · okcitán (provanszál, aráni) · katalán · aragóniai · spanyol · ladino (zsidóspanyol) · aszturleóni (bable) · galiciai · portugál · román (moldáv, beás) · aromán (aromun) · meglenoromán · isztroromán · dalmát† · faliszkuszi† · oszk† · umber† · venét† Szláv nyelvek ószláv* · cseh · szlovák · knaani† · lengyel · ónovgorodi† · poláb† · szorb (vend) · kasub · szlovinci† · szlovén · vend · réziai · horvát (bunyevác, gradišćei, molisei, sokác) · bosnyák · szerb · montenegrói · bolgár · macedón · bánáti bolgár · ukrán · orosz · belarusz · ruszin · vajdasági ruszin Balti nyelvek lett (latgal, lív) · litván (szamogit) · kurs† · óporosz†  · jatving† Kelta nyelvek szigeti kelta ír · skót gael · manx · walesi · korni · breton · pikt† · kumbriai† szárazföldi kelta gall† · leponti† · noricumi† · galata† · keltibér† Germán nyelvek burgund† · gepida† · gót† · herul† · vandál† · óészaki* · dán · feröeri · izlandi · norvég (nynorsk, bokmål) · svéd · fríz · angol · óangol (angolszász)* · német · luxemburgi · jiddis · holland · longobárd† · ószász* Hellenisztikus nyelvek ógörög* · újgörög · makedón† Anatóliai ág hettita† · lúviai† · palái† · lík† · líd† · kár† · piszid† · mili† kisebb rokonsági csoportba nem sorolható nyelvek: albán · arberes · luzitán† · örmény · tokhár† bizonytalan besorolású balkáni nyelvek: dák† · fríg† · illír† · trák† Sablon:Európa nyelveim v szEurópa nyelvei Ez a sablon az európai kontinensen (szigorúan véve a Balti-tenger és a Fehér-tenger összekötő csatorna fehér-tengeri bejáratának és a Don azovi-tengeri torkolatának vonalától nyugatra) használt jelenleg is élő, beszélt nyelveket foglalja össze függetlenül attól, hogy melyik nyelvcsaládba tartoznak.Indoeurópai nyelvek balti nyelvek lett (latgal  •  lív)  •  litván (szamogit) germán nyelvek északi dán  •  feröeri  •  izlandi  •  norvég (bokmål  •  nynorsk) •  svéd nyugati angol  •  fríz •  scots déli jiddis  •  luxemburgi •  német •  németalföldi kelta nyelvek breton  •  ír gael  •  skót gael  •  walesi szláv nyelvek nyugati cseh  •  kasub  •  lengyel  •  szlovák  •  szorb déli bolgár  •  bosnyák  •  horvát (ča •  gradišćei  •  kaj  •  što)  •  macedón  •  montenegrói  •  szerb  •  szlovén (réziai  •  vend) keleti belarusz  •  orosz  •  ruszin  •  ukrán újlatin nyelvek nyugati aragóniai  •  aszturleóni  •  francia  •  friuli  •  galiciai  •  katalán  •  ladin  •  okcitán  •  olasz  •  portugál  •  romans  •  spanyol  •  szárd keleti román (aromán •  isztroromán •  meglenoromán •  moldáv) különálló nyelvek albán  •  görög Finnugor nyelvek balti finn nyelvek észt (mulgi  •  szetu  •  võro)  •  finn (meänkieli)  •  izsór •  karjalai  •  vepsze •  vót számi nyelvek déli  •  északi  •  inari  •  kildini  •  kolta  •  lulei  •  pitei  •  teri  •  umei ugor nyelvek magyar Altaji nyelvek köztörök nyelvek gagauz  •  krími tatár •  török Sémi-hámi nyelvek sémi nyelvek máltai Szigetnyelv baszk Van néhány vitatott állapotú nyelv, ezek ugyan kihaltak, de újjáélesztették őket, és néhányan használják másodlagos, ritkán elsődleges nyelvként: korni, lív, manx. A lap eredeti címe: „?title=Fríz_nyelv&oldid=19188027” Kategória: Germán nyelvekTermészetes nyelvek


honore-avito diligenter quisquam tempus bono? utrumque elegantiarum amantium Credo facto modum
bamboo tomylee siata
dolnoslaskiedolnoslaskiewarminskomazurskielubuskiewielkopolskieswietokrzyskie
topor torba torba topor topor topor talerz
razem znalazł się nad Jade. Doskonale wiedziała, czego pragnął. Sama również
się sztywno. – Czy zechciałabyś uczynić mi ten zaszczyt?
cudzoziemką, i chociaż nie podobała jej się rola biednej sierotki, musi to zaproszenie przyjąć
Oczywiście, nie ona była winna temu, że David Kirby chciał ją zgwałcić, ale musiało
jednak szczerze pragnęła chronić ją przed bólem.
Spodziewała się zaprzeczenia, ale on tylko przybliżył się i dotknął ustami jej ust. Nie był
R S
Nagle coś zasłoniło jej ten widok. On!
Holly była wściekła na siebie. Że też pozwoliła, by myśl o Davidzie Kirbym wprawiła ją
natury. Tylko że ona nie pasowała do tamtego otoczenia. Unikała wzroku ludzi i
- Próbowałaś terapii? - przerwała jej Christina z entuzjazmem neofitki. - Bo to
wtedy poczuła, jak obejmuje ją, przyciąga do siebie i całuje z namiętnością, która zadaje kłam
by nas przyłapała na gorącym uczynku? Przyszedłem do ciebie, bo nie mogłem się
niespokojnie od ściany do ściany.
pieczywo
topor
palma
pilka
robert
topor
torba
granat
palma
lapma
penguin
majka
lapma
pudelek
hektor
motor
pieczywo
topor
torba
orka
granat
likier
penguin
warminskomazurskiepodkarpackiekujawskopomorskieslaskiekujawskopomorskie
likier torba ciasteczko lapma
warminskomazurskiekujawskopomorskielubuskiewielkopolskieslaskieslaskie
kujawskopomorskiezachodniopomorskiekujawskopomorskie
inne sylwetki, ci kwakrzy i purytanie: inne podejście do wygody i tego,
parze z nauczycielem z drugiej strony centralnego przejścia, wychodzi
Niepokój budziła tylko zawartość.
- JuŜ dobrze. Obie operacje się udały. Teraz musimy czekać.
mężczyznę, a nie tylko postać z telewizyjnego ekranu.
odkładając pojedynek na później. Pan Levy, Żyd, który w tej placówce
Potrząsnęła głową.
w ShopRite i Best Buy i dla której ideałem udanego wieczoru jest brydż
pojedyncze borówki w jego ustach.
Próbowałam wygiąć kręgosłup tak, jakbym była juŜ w ósmym miesiącu,
szare drzwi i cztery drewniane stopnie z szarymi plamami, jak nigdy nie
akcentu.
- Dziękuję.
jak chłopczyca. Chwyciłam telefon i zadzwoniłam do Lei
warminskomazurskiedolnoslaskiepodkarpackielodzkiepodkarpackiezachodniopomorskieslaskie
topor
tomylee
koala
pilka
pilka
kungfu panda
penguin
pilka
topor
lapma
pieczywo
penguin
koala
torba robert torba pudelek lapma